Menu

Miten tunnistan ammattilaistason turvajärjestelmän?

Lähde: Ajax Systems, julkaistu 2.1.2020

Kun nyt olet päättänyt hankkia sinulle tärkeään kohteeseen turvajärjestelmän, on eteen tullut astetta hankalampi kysymys: Minkä tasoisen järjestelmän hankkisin? Tarjolla kun on laaja kirjo tuotteita, jotka kaikki lupaavat esitteiden perusteella tehdä täsmälleen samat asiat ja täyttää samat perusvaatimukset. 

Ammattilaistason turvajärjestelmässä huolehdittu varmasta toimivuudesta ja panostettu siihen, että järjestelmä toimii oikeasti silloin, kun henki ja omaisuus on vaarassa. Ammattilaistason hälytys-/turvajärjestelmät osaavat erottaa väärät hälytykset todellisista uhista, radiosignaalit antureiden välillä ovat voimakkaita ja yhteydet häiriöttömiä, niin toimintahäiriöistä kuin hälytyksistäkin lähtee varmuudella tieto eteenpäin jne.

Olemme listanneet tähän turvajärjestelmien vertailua helpottamaan kuusi keskeistä ammattilaistason järjestelmän ominaisuutta, sekä kertoneet miten Ajax Systems turvajärjestelmässä näihin haasteisiin on vastattu ja miten Ajax turvajärjestelmä toimii.


Mikäli aiheesta ilmenee kysyttävää tai haluaisit saada Ajax hälytysjärjestelmästä lisätietoa, olethan yhteydessä Camsecin tiimiin. Ajaxin tuotevalikoimaan voit tutustua täältä!


1. Turvajärjestelmällä on oltava useita yhteydenpitokanavia

Turvajärjestelmä voi pitää yhteyttä niin käyttäjiin kuin vartiointiliikkeeseen usealla eri tavalla, käytännössä vaihtoehtoina GSM, kiinteä Ethernet-yhteys tai Wifi.

Jos yhteys toimii vain yhtä kautta, Murphyn laki on todellisessa tilanteessa täysin pettämätön, ja yhteydessä on jokin tilapäinen häiriö. Yksittäinen yhteys on erittäin altis sabotaasille, erityisesti murroissa on yksittäinen yhteys hyvin helppo katkaista, yksinkertaisimmillaan vaikka katkaisemalla kiinteän yhteyden kaapeli. Sabotaasilta ei lisävarmuutta myöskään tuo, jos kaikki yhteydet ovat saman tyyppisiä, esimerkiksi kaksi GSM yhteyttä häiritään tasan samalla vaivalla kuin yksikin.

Järjestelmissä aina yksi yhteys on pääkanava, ja muut varareittejä, joten turvallisuudelle on lisäksi oleellista, miten nopeasti pääyhteyden häiriintyessä järjestelmä vaihtaa varayhteydelle. Jos järjestelmä odottaa pääyhteyden palautumista kymmenenkin minuuttia ennen vaihtoa, on viive murroissa tai tulipaloissa melko kohtalokas.

Miten Ajax Systems turvajärjestelmän yhteydet on toteutettu

Ajax Hub keskusyksikkö käyttää sekä GSM- ,että kiinteää Ethernet-yhteyttä, Ajax Hub Plus-yksikkö on turvapuolella ainutlaatuinen, sillä se käyttää neljää yhteyttä jatkuvasti rinnakkain (Wifi, Ethernet ja kahta SIM-korttia).


Vaihdot eri kanavien välillä tapahtuvat välittömästi, ainoa viive yhteyksien vaihdossa on Hub plus yksiköllä, jos toinen GSM-yhteyksistä lakkaa toimimasta, muiden yhteyksien toimiessa normaalisti, toinen GSM-yhteys otetaan käyttöön neljän minuutin kuluessa.


 👉🏻 Tarkemmin Ajax:in hälytysasetuksista (englanniksi) 

2. Turvajärjestelmän on toimittava pilvipalvelimen kautta

Pilvipalvelu toimii virtuaalisena linkkinä käyttöpäätteen ja turvajärjestelmän ohjelmiston välillä, selvimpänä etuna, että käyttäjä voi etähallita laitteita suoraan netin kautta, sekä että tiedot järjestelmän toiminnasta ja hälytykset saadaan erittäin tehokkaasti pilvipalvelimen kautta eteenpäin.

Ammattilaistason turva-/hälytysjärjestelmässä pilvipalvelin valvoo jatkuvasti eri anturien ja laitteiden yhteyksiä, toimintaa ja niiden hälytyksiä. Mitä tiuhempaan pilvipalvelin tarkistaa nämä tiedot, sitä nopeammin ne myös saadaan tietoon ja tarvittaessa eteenpäin.

Miten Ajax Systems hyödyntää pilvipalvelinta

Ajaxin pilvipalvelin mahdollistaa tietysti hälytysten lähettämisen ja Ajax App:in kautta koko järjestelmän ohjaamisen, sekä kaiken järjestelmän tiedon näyttämisen. Pilvipalvelimen voi asettaa päivittämään kaiken datan 10 – 300 sekunnin välein, jolloin tiedot päivittyvät aina samalla myös Ajax App:iin. 

 

Jos pilvipalvelin menettää yhteyden keskusyksikköön, se suorittaa automaattisesti hälytyksen.  


 👉🏻 Tarkemmin Ajax:in hälytysasetuksista (englanniksi) 

3. Turvajärjestelmän sisäisen tiedonsiirron on oltava häiriötöntä

Langattomissa turvajärjestelmissä laitteiden välisen radioyhteyden on oltava täysin häiriötöntä ja katkeamatonta, koska lyhyetkin häiriöt voivat viivästyttää merkittävästi hälytystä ja heikko yhteys voi katkaista kokonaan jonkin laitteen yhteyden keskusyksikköön.

Ammattimaisissa turvajärjestelmissä ei käytetä vain jompaakumpaa yleisimmistä taajuuksista (433 tai 868 MHz), vaan niiden laajempaa taajuuskimppua, tietyn tarkan taajuuden sijasta. Häiriötilanteissa nämä järjestelmät suorittavat automaattisesti ”taajuus-hyppyjä”, eli vaihtavat yhteydenpitotaajuutta, jotta parempi, häiriötön yhteys löytyisi.

Radiosignaali on turvajärjestelmien sisäisten yhteyksien luotettavin yhteydenpitotapa, koska Wi-Fi on vastaava kuin huono ja heikkotehoinen radiosignaali, eikä siten sovellu ammattimaisien turvajärjestelmien sisäiseen yhteydenpitoon. Wi-fi kuormittuessa turvajärjestelmän sisäisillä viesteillä on taipumus hukkua datavirtaan, samoin sen kantavuus ja teho on usein heikko varsinkin reuna-alueilla, joissa suuri osa turvajärjestelmän laitteista sijaitsee.

Millaista radioyhteyttä Ajax Systems käyttää 

Hub keskusyksikön ja kenttälaitteiden välisessä yhteydenpidossa käytetään kryptattua Jeweller-radiotekniikkaa, jossa taajuus vaihtelee 868.0 ja 868.6 MHz tai 868.7 ja 869.2 MHz välillä. Tekniikka kuuntelee jatkuvasti taajuuskaistalla olevaa ”taustaääntä”, ja jos kaistalle ilmaantuu häiriöitä, hakee järjestelmä automaattisesti häiriöttömän kaistan. Lisäksi jos taajuuskaistolla havaitaan yhteyden tarkoituksellista häirintää, antaa järjestelmä siitä hälytyksen.

 

Jeweller paitsi hakee taajuuskimpun parhaan yhteyden alle 0,15 sekunnissa, niin se myös automaattisesti rajoittaa signaalin tehoa, jolloin laitteiden akkujen kesto pitenee. Tekniikalla saadaan myös varmennettua erittäin hyvä yhteys, jopa kahteen kilometriin saakka. 

 

👉🏻 Miten nopeasti järjestelmä huomaa yhteyshäiriön (englanniksi)

4. Tiedonsiirto turvajärjestelmän sisällä on tapahduttava kumpaankin suuntaan 

Jos tiedonsiirto laitteiden välillä on yksisuuntaista, eli kenttälaite välittää tietoa keskusyksikölle, mutta ei päinvastoin, ei keskusyksikkö (eikä myöskään sinä tai vartiointiliike) tiedä jos kenttälaite on rikki tai sitä häiritsemällä estetään lähettämästä viestiä.

Ammattimaisissa turvajärjestelmissä tieto kulkee kahteen suuntaan, eli myös keskusyksikkö lähettää viestejä kenttälaitteelle, joiden palautumisella takaisin laitteelta se aidosti tietää, eikä vain luule laitteen toimivan. Samalla varmennetaan, etteivät mahdolliset lyhytaikaiset häiriöt estä hälytysten eteenpäin menemistä. Käytännössä kenttälaite antaa hälytystä niin kauan, kunnes se saa keskusyksiköltä vahvistuksen hälytyksen perille tulemisesta.

Miten Ajax Systems huolehtii tiedonsiirrosta

Ajax:in kenttälaitteetlähettävät keskusyksikölleviestin, keskusyksikkö lähettää viestistä kuittauksen takaisin, ja sen saatuaan kenttälaite lähettää taas 12 sekunnin päästä uuden viestin. Näin hälytysjärjestelmä varmistaa viisi kertaa minuutissa, että kaikki sen laitteet toimivat. 


Jos toimintaa ei saada vahvistettua, suorittaa keskusyksikkö siitä hälytyksen.Kun kenttälaite antaa hälytyksen, se jatkaa hälytystä, kunnes saa vahvistuskuittauksen keskusyksiköltä,


Kahdensuuntainen tiedonsiirto mahdollistaa myös kenttälaitteiden asetusten muuttamisen etäyhteydellä (esimerkiksi anturien herkkyys, hälytyssireenin ääni jne.). 


👉🏻 Miten nopeasti keskusyksikkö reagoi kenttälaitteen hukkumiseen (englanniksi)  

5. Turvajärjestelmä on oltava kryptattu ja suojattu tietomurroilta 

Tiedonsiirto kenttälaitteiden ja keskusyksikön välillä on oltava kryptattua ja suojattu tietomurroilta, sillä periaatteessa mihin tahansa järjestelmään pääsee ulkopuolinen tarpeeksi yrittämällä kiinni, jos järjestelmää ei ole silloin riittävän hyvin suojattu kryptauksella, voidaan se helposti esimerkiksi kytkeä pois päältä.

Se että tiedonsiirto on ”kryptattu” tai ”suojattu” ei itsessään ole riittävä tieto, sillä myös tiedon kryptauksen taso on nykyisin turvajärjestelmissä ratkaisevan tärkeää, esimerkiksi nykyaikaisen 128-bittisen AES-algoritmin murtaminen vie laskennallisesti joitain satoja vuosia, kun muutaman vuosikymmenen takaisen ”turvakoodin” murtaa hakkeri parissa minuutissa.

Miten Ajax Systems suojautuu tietomurroilta

Ajax käyttää tiedonsuojauksessa patentoimiaan algoritmeja, yksinkertaistettuna AES algoritmiin lisätään laitekohtainen, yksilöllinen avaintunnus, joten vaikka algoritmin pystyisi, joidenkin satojen vuosien purkamisen jälkeen, avaamaan, ei ilman laitteen tunnusta turvajärjestelmää silti pystyisi kaappaamaan. 


Ajax Systems turvajärjestelmä tietoturva on sertifioitu EN 50131 standardissa ja laitteet ovat turvataso 2.


 👉🏻 Mitä turvataso 2 tarkoittaa, ja miksi se on turvajärjestelmille tärkeää (englanniksi)

6. Turvajärjestelmä voidaan liittää vartiointiliikkeen valvomoon

Turva-/hälytysjärjestelmän tehtävä on tunnistaa ja varoittaa vaarasta mahdollisimman tarkasti, luotettavasti ja nopeasti, mutta entä sen jälkeen, vaaraan pitäisi myös vastata jotenkin. Usein on riittävää, kun saat kännykkään tarkan tiedon tilanteesta, ja hälytät itse tarpeen mukaista apua.

Vaikka et ajattelisi koskaan liittäväsi kotiasi tai mökkiäsi vartiointiliikkeen huolehtimislistalle, on kuitenkin suositeltavaa, että järjestelmässä on siihen mahdollisuus. Ensinnäkin tietysti tilanne ja mielipide voi muuttua, jolloin olisi turhauttavaa uusia sopimatonta järjestelmää.

Tärkeämpää on, se että ammattimainen vartiointiliike ei hyväksy etävalvontaan järjestelmiä, joiden luotettavuuteen, toimintavarmuuteen ja laatuun he eivät voi luottaa. Kaikkien järjestelmien, jotka yleisesti hyväksytään, on myös pakko läpäistä erittäin rankat testit. Joten se, että vartiointiliikkeet hyväksyvät ja käyttävät valvonnassaan järjestelmiä automaattisesti takaa, että järjestelmän ovat turva-alan ammattilaiset todenneet luotettavaksi, eikä tätä asiantuntemusta ole kovin perusteltua jättää huomioimatta.

Miten Ajax Systems suojautuu tietomurroilta

Ajax turvajärjestelmät hyväksytään käytännössä kaikkialla maailmassa vartiointiliikkeiden valvontaan. 


Voit Ajax App:ista jopa valita suoraan mihin vartiointiliikkeeseen haluat kotisi laittaa valvontaan: 


1. Siirry Security companies välilehdelle Hub:n asetuksissa (Laitteet) → Hub → Asetukset ⚙️ → Vartiointiliikkeet) 


2. Valitse listalta yhtiö ja näpäytä "Lähetä valvontapyyntö"


Ajax Systems turvajärjestelmä voidaan liittää esimerkiksi Securitas Oy:n ja Suomen Vartiomiehet Oy:n kanssa.


JÄTÄ KOMMENTTI

* Kommentti tarkistetaan ennen julkaisua.


Takaisin ylös